Växthuset

I BRF Verdes växthus finns en större och två mindre odlingsbäddar som vi i föreningen har att dela på. I nuläget är vi några som har delat på den stora bädden, medan en av de mindre bäddarna brukas gemensamt av oss.


Någon lättillgänglig kran för bevattning finns inte än, utan vi som odlar har en gemensam kanna som vi fyller på hemma hos oss. Några ordningsregler har vi inte behövt ta fram. Alla sköter sin odling och vi hjälper varandra vid behov.


Kontaktpersoner för växthuset är Jenny Wickberg, lägenhet 1006, jenny.wickberg@gmail.com


Vi som använder växthuset har facebookgruppen Verde Greenhouse för att kommunicera.