Styrelsens medlemmar:

Tobias Magnusson, ordförande

Jenny Wickberg, sekreterare

Edin Vajraca, kassör


Styrelsen har sina möten cirka en gång varje månad. Du kan kontakta styrelsen via styrelsen@brfverde.se eller brevlådan vid entréen som är märkt "Brf Verde".


Informationsskärmen som finns i entréen är tänkt för att informera om diverse. Föreslå gärna vad ni vill att den skall visa.