Välkommen till Bostadsrättsföreningen Verde i Lund


BRF Verde består av 41 lägenheter och stod färdigt för inflyttning hösten 2020. Huset och gården

Husen utgör områdets sydspets och har kallats för porten till Brunnshög

De tre sammanhängande husen som tillhör BRF Verde ligger i Brunnshög Södra, i områdets sydvästliga spets. Byggherre var Resona Utveckling AB, och de 41 lägenheterna var inflyttningsklara hösten 2020. I likhet med allt som byggs i Brunnshög har klimatkraven varit högt ställda.

Husen ritades av arkitekterna Magnus Tellhed och Stina Froste på Krook & Tjäder.


Gården ger utrymme för social aktivitet och lek. Där finns också ett växthus där de boende i mån av plats kan odla växter av olika slag. 


Arkitekternas tankar

Vad var grundvisionen när ni skapade husen?


Själva byggrättens form, och således vår utgångspunkt, var ovanlig - med två längsgående delar och en tvärställd del som skjuter ut över gatan. För att ta hand om detta tolkade vi formen till tre volymer som vi velat särskilja från varandra men samtidigt ge gemensamma och sammanhållande element – en ”sammanhållen variation”.


Aluminiumplåten som fasadmaterial har spelat en avgörande roll för att uppnå detta. Plåten har använts konsekvent, både på fasad, tak och i balkongräcken vilket skapar en sammanhållen gestaltning till det annars ganska brokiga kvarteret. Ett ytterligare sammanhållande element utgörs av den mörkpigmenterade, matrisgjutna sockeln som de tre volymerna vilar på.


Hur tänkte ni kring de tre huskropparna, med olika färger och fasadbeklädnad?


För att urskilja de tre olika volymerna har vi använt två olika kulörer och format – en champagnefärgad rombformad plåt och en silverfärgad bandtäckning. Att det blev två utföranden och inte tre var för att skapa en mer sammanhållen känsla; de längsgående delarna fick den champagnefärgade plåten och den höga, tvärställda volymen fick den silvriga för att sticka ut lite extra.


Ett av husen har en fasad som påminner om fjäll och som liknar en sorts träpanel som finns på en del äldre hus. Vad kan ni berätta om materialet?


Då vi och byggherren Resona har haft höga ambitioner gällande miljömässighet och hållbarhet i det här projektet så var det ett naturligt val att använda oss av aluminiumplåt då materialet är miljömässigt smart och lever upp till högt ställda krav på lång livslängd och möjlighet till återvinning. Det finns många fördelar med aluminiumplåt i både färg och form som vi tyckte passade in på den lekfulla gestaltning som byggnaden har med alla sina vinklar och vrår. Valet påverkades också av möjligheten att kunna ha samma material på tak och fasad.


Projektet har dessutom varit en testplattform för en ny typ av betongblandning som är framtagen av Svenska Cement – en betongfabrik som ingår i Resonakoncernen. Betongblandningen har använts till stommen och resulterat i ett ca 50 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med en traditionell betongstomme.


Husen utgör områdets sydspets och har kallats för porten till Brunnshög. Har placeringen påverkat era val?


Det har definitivt påverkat våra val - byggnaden har en framträdande plats i gaturummet och är en av de första man ser på vägen in i det nya området. För oss var det viktigt att skapa ett spännande och dynamiskt uttryck, men samtidigt hålla material och formspråk lågmält då resterande delar av Södra Brunnshög är mer högljudda i sin gestaltning.


Vi ville åt ett skimrande och spännande uttryck för lysa upp entrén till området.


Intervju: Jenny Wickberg