September 2022

Enkät för fönsterputsning!

(English below)


Vi i styrelsen har tagit fram en enkät för att se hur stort intresset är att vi tillsammans ordnar utvändig fönsterputsning för våra bostadsrätter. Är intresset tillräckligt stort blir nästa steg att organisera detta på bästa sätt och därför vill vi också höra från er hur ni i så fall vill att det ska organiseras.


Länk till svenska versionen


Svara senast den sista september (30/9) så att vi får underlag för nästkommande styrelsemöte.


Survey for window cleaning!


We at the board have constructed a survey to get a feeling of how many of you would be interested in that we collectively organise window cleaning for our apartments. If the interest is large enough the next step would be to try and organise it in the best way possible. Therefore, we would also like to hear from you in the survey how you. in the case that you are interested in that we organise it, would like that it would be organised.


Link to English version


Please fill in the survey no later than the last day of September (30/9) so that we can get an overview before the next board meeting.

Augusti 2021


Nödvändigt tillägg till hemförsäkring!


Vissa av oss fick inte information när vi flyttade in att det krävs att vi var och en kompletterar vår hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg. Denna försäkrar dig för skador på det du själv ansvarar för när du bor i en bostadsrätt, men som i en hyresrätt fastighetsägaren i princip har ansvar för. Det gäller utrustningen i kök och badrum, inredningen och maskinerna, samt ytskikten på väggar och golv i lägenheten. Se till att ni har detta.


Göra en ny nyckel


Om ni behöver få en ny nyckel tillverkad för att ersätta en nyckel som blivit obrukbar eller att ni behöver fler nycklar än de ni fått till lägenheten, skall ni kontakta den som är nyckelansvarig. Vem det är, hittar ni på föreningens hemsida https://brfverde.se. (Just nu är det undertecknad men det kan ändras senare.) Ni får en rekvisition i er brevlåda som ni skickar med post eller överlämnar till vår låsfirma - All-Round Låsservice AB, Lilla Tvärgatan 16B, 223 53 Lund


För varmt i huset under sommaren


De flesta har förmodligen upplevt att värmen i huset varit för hög nu i sommar, redan innan det blev riktigt varmt ute. En av föreningens medlemmar har skickat in ett klagomål till Lunds kommuns miljöförvaltning angående de höga temperaturerna.

Vi i styrelsen har naturligtvis också upplevt detta som ett problem. Vi försökte redan i mitten av juni hitta orsaken till värmen och har flera gånger undersökt om golvvärmesystemet fortfarande levererade värme, men det finns inga tecken på att den gjort det. Resona har också låtit en VVS-tekniker kontrollera att inte golvvärmesystemet fortfarande levererade värme till huset och som kom fram till samma resultat..

Kvarstår tre möjliga förklaringar till varför värmen inomhus var hög redan tidigt på sommaren när yttertemperaturen ännu var ganska sval. 


En av anledningarna till detta torde vara kapaciteten i husets betongstomme att lagra energi är mycket stor. Detta innebär att mycket energi behöver tillföras eller bortföras för att ändra inomhustemperaturen. Huset har lagrat mycket energi sedan tidigare. Inomhustemperaturen var ju redan i våras ganska hög i stora delar av huset. 


Huset har mycket god värmeisolering, vilket innebär skydd mot kyla utifrån, men också att värme hindras att lämna huset. Dessutom så innebär den goda isoleringen att uppvärmningen från solen som kommer in genom fönstren inte kommer ut igenom väggar och tak utan stannar inne i huset och sprids där bland annat genom att golvvärmevattnet fortfarande cirkulerar runt i huset.


Den tredje förklaringen är att styrningen av värmen enbart reagerar på utomhustemperaturen. Den känner inte av solens uppvärmande verkan och värmer förmodligen för mycket under försommaren då solen är stark men yttertemperaturen ännu relativt sval. 


Vad kan vi var och en göra i sin lägenhet för att minska värmen?


Den värme som kommer in genom att solen lyser in genom fönstren går att åtgärda i någon mån. Det finns gardiner som innehåller metalltrådar som reflekterar solljuset. Man kan också låta installera plisségardiner eller persienner med ljus eller reflekterande utsida. Dessa sätt att minska instrålningen innebär att man också hindrar möjligheten att se ut. Markiser innebär att solsinstrålningen begränsas men utsikten hindras inte lika mycket.

Eftersom markiser är ganska dyra kan en gemensam upphandling minska kostnaden för den enskilda medlemmen. Styrelsen vill därför att alla som kan tänka sig att skaffa markiser att fylla i den talong som finne på det papper om värmen som delats i brevlådorna.