Waste disposal


We dispose of our garbage and packaging in the automated vacuum collection (AVAC) located next to the property. There you can throw away general waste (restavfall), food waste, plastic and paper packaging. Bags for food waste can be collected in the room by the main entrance


Should the AVAC be out of order for some reason, we can dispose of our waste at the containers next to Motel L.


If you need to throw away glass, metal, or paper, you should go to the facilities located on Neversvägen, near the Kantin restaurant.


Avfallshantering


Vi slänger våra sopor och förpackningar i den sopsugsanläggning som finns intill fastigheten. Där kan ni slänga Restavfallmatavfall samt plast- och pappersförpackningar. Påsar till matavfall finns att hämta i barnvagnsrummet vid huvudentréen


Skulle sopsugsanläggningen av någon anledning vara ur funktion så kan vi slänga vårt avfall vid containrarna intill Motel L.


Behöver ni slänga glas, metall, eller returpapper ska ni gå till kärlen som ligger på Neversvägen, nära restaurangen Kantin.